Xornadas para a análise, debate e reflexión sobre as novidades tributarias e contables para 2024

22/02/2024
XII Xornadas Fiscalidade

Máis de cento cincuenta profesionais dos ámbitos fiscal e contable de Galicia reuníronse os pasados días 8 e 9 de febreiro para acudir a unha nova edición das Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade -que alcanzaron nesta cita o ordinal 12ª- no que xa se configurou como un foro de referencia para a formación de reciclaxe, análise e reflexión sobre as novidades e cuestións que afectan ao día a día dos profesionais de ambos os sectores.

Miguel A. Vázquez Taín, Decano do Colexio, foi o encargado de inaugurar as xornadas, estando acompañado neste mester por Patricia Cardador González, Inspectora Coordinadora da Delegación Especial en Galicia da AEAT; Victoria González Vázquez, Directora da ATRIGA, e por Agustín Fernández Pérez, Director das Xornadas e presidente do Rexistro de Economistas Asesores Fiscais do Consello Xeral (REAF-CGE).

Taín quixo recoñecer nas súas primeiras palabras o traballo desenvolvido por Imelda Capote á fronte da Axencia Tributaria en Galicia, quen foi substituída no cargo en data recente por Miguel Cárcaba. Ademais, puxo en valor o traballo desenvolvido polos economistas, “somos colaboradores sociais da Administración que realizamos o noso labor nunhas condicións, en ocasións, non todo o óptimas que debesen ser”, indicou.

A continuación, o Director das Xornadas tamén quixo agradecer na súa intervención o labor levaba a cabo por Imelda Capote, para dar a continuación a benvida ao seu sucesor, apelando nas súas palabras a manter unha estreita colaboración entre profesionais e Administración, “pois somos un colectivo fundamental tanto na loita contra a fraude como no fomento do cumprimento voluntario das obrigacións tributarias”.

Pola súa banda, Patricia Cardador resaltou a importancia de Xornadas como estas “que achandan o camiño no marco dun contexto sempre cambiante e complexo da normativa tributaria”, para finalizar resaltando o esforzo da AEAT en asuntos como dixitalización, información a contribuíntes e profesionais e á simplificación do labor destes últimos. Finalizou esta inauguración Vitoria González, Directora da ATRIGA, quen apelou a intensificar e mellorar as relacións entre a administración e os colaboradores sociais, “cuxa labor é un alicerce básico do noso sistema”.

O encargado de abrir a quenda de relatorios foi Jesús Sanmartín Mariñas, ex presidente do REAF-CGE e socio en CENTIUM, quen abordou a polémica cuestión dos criterios de regularización utilizados nas sociedades de profesionais, e o por que nalgunhas ocasións enténdese que o suposto encaixa no concepto de simulación e noutros no de operacións vinculadas. 

Posteriormente, o Subdirector Xeral de Tributos, Carlos Gómez Jiménez, realizou unha detallada exposición das modificacións fiscais introducidas na Lei Xeral Tributaria pola Lei 13/2023, de 24 de maio de 2023. O groso da súa exposición centrouse en explicar as novidades normativas que se derivan da aprobación do Real Decreto de transposición da DAC 7 e, en particular, a obrigación de información dos operadores de plataformas dixitais, o tratamento do segredo profesional na DAC 6 tras a recente xurisprudencia do TJUE e a nova regulación das autoliquidaciones rectificativas.

A continuación, a materia abordada foi a das implicacións fiscais do cambio de residencia, asunto que desenvolveu Álvaro de la Cueva González-Cotera (Socio da práctica de Dereito Fiscal en Garrigues). Ao longo da súa exposición desmenuzó a casuística e problemática que rodea este cambio de residencia a nivel tributario: a dualidade de residencia fiscal cando non media un convenio para evitar a dobre imposición internacional, a residencia fiscal híbrida -residentes tratados como non residentes, ou non residentes tratados como residentes-, a tributación de saída, ou a corentena fiscal, entre outros particulares.

Finalizou a sesión da mañá do xoves coa análise do impacto dos activos non afectos no Imposto sobre o Patrimonio e o Imposto sobre Sucesións e Doazóns, que estivo a cargo de Luisa Pouso Abuín (Área de Inspección Tributaria. Axencia Tributaria de Galicia). Pouso abordou a problemática que veu expondo a determinación daqueles activos que se consideran afectos ou non á actividade empresarial en relación coa exención no Imposto sobre o Patrimonio -da que depende, entre outros requisitos, a bonificación no Imposto sobre Sucesións e Doazóns- cuestión que aínda continúa sendo obxecto de reiterada controversia nos procedementos de comprobación da Inspección Tributaria.

A xornada de tarde abriuse coa tamén conflitiva cuestión da transmisión de accións e participacións de entidades non cotizadas do artigo 37.1.b) da Lei do IRPF, asunto que foi desenvolvido por Carlos Romero Plaza (Socio Director en Arttax&Legal Avogados). Esta cuestión veu xerando abundante discusión nos últimos anos en relación non só co cálculo de capitalización dese tres últimos exercicios, se non, moi especialmente, no marco dos procedementos de comprobación do valor da transmisión das participacións sociais levados a cabo polos órganos de xestión tributaria.

Finalizou esta primeira xornada cunha detallada análise de cinco sentencias relevantes para o exercicio dos economistas ditadas polo Tribunal Supremo o pasado ano. Andrés Sánchez Pedroche (Catedrático de Dereito financeiro e tributario na Universidade a distancia de Madrid) detallou na súa exposición a STS de 24 de xuño sobre potestade de cualificación pola AEAT e os seus límites; á STS de 25 de xullo sobre rexistro contable de débedas inexistentes; a STS de 12 de setembro sobre omisión de trámites e de resposta expresa ás alegacións previas do contribuínte; a STS 15 de setembro sobre responsabilidade solidaria e interrupción da prescrición; e, finalmente, a STS de 28 de setembro sobre comprobación limitada e efectos preclusivos ante un procedemento inspector posterior.

Xornada do venres iniciouse cunha exposición por parte de Javier Hurtado Puerta (Director do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria da AEAT) dos retos e oportunidades que expón o novo sistema de facturación electrónica (Real Decreto 1007/2023, de 5 de decembro). Furtado comezou o seu relatorio expondo as particularidades do Sistema Verifactu (Real Decreto 1007/2023, de 5 de decembro por que se aproba o Regulamento do SIF / VERI*FACTU) polo que se establecen os requisitos que deben adoptar os sistemas e programas informáticos ou electrónicos que soporten os procesos de facturación de empresarios e profesionais, e a estandarización de formatos de rexistros de facturación. Pechou a súa intervención cun repaso ás particularidades e os principais retos do modelo español de facturación electrónica.

Tras unha pausa para repor forzas, a quenda a continuación foi para Manuel de Miguel Monterrubio, Subdirector Xeral de Impostos sobre a Renda das Persoas Físicas na AEAT, quen abordou a materia do Réxime Fiscal dos impatriados e expatriados no IRPF. Tendo en conta de que o réxime fiscal dos expatriados non sufriu modificacións nos últimos anos, neste punto fixo referencia a diversas consultas evacuadas desde a DXT que introduciron algún novo criterio, así como algunha sentenza relevante do Tribunal Supremo dos dous últimos anos. 

Deste xeito, o groso da exposición de Monterrubio referiuse ás modificacións do réxime fiscal de impatriados (artigo 93 da LIRPF) introducidas pola Disposición Final 3ª da Lei 28/2022, de 21 de decembro, de fomento do ecosistema das empresas emerxentes, que amplía e flexibiliza as condicións de acceso ao devandito réxime, reducindo a cinco anos o período previo de non residencia en España e ampliando a posibilidade de opción polo réxime especial a novos colectivos de persoas, teletrabajadores, emprendedores e profesionais, así como ás persoas do seu núcleo familiar, baixo certas condicións.

As xornadas pecháronse cunha análise desde a perspectiva contable e fiscal das últimas consultas da DXT sobre os motivos económicos válidos, e da monetización directa e indirecta das deducións para o fomento de actividades, asunto que foi desenvolvido por Juan Manuel Pérez Igrexas (Of Counsel en Baker Mackenzie).   

O peche institucional correu a cargo do Decano do Colexio, que estivo acompañado por Miguel Corgos López-Prado, Conselleiro de Facenda e Administración Pública, quen quixo destacar nas súas palabras o relevante papel dos asesores, tanto para a prevención da fraude fiscal como no seu labor de dotar de seguridade ao tráfico das operacións fiscais e contables.

Pica na imaxe para acceder á Galería Fotográfica do evento

Galería