Presentación Fundacion

 

Presentación

A Fundación Unha Galicia Moderna foi declarada de interese galego e rexistrada no Rexistro de Fundacións de Interese Gallego, mediante a Orde da Consellería de Economía e Facenda do 19 de xullo de 2005, que entrou en vigor con data 10 de agosto de 2005.

A Fundación Unha Galicia Moderna nace cuns obxectivos claros:

  • Proxectar e potenciar estudos, desde as universidades e os profesionais galegos, serios, rigorosos e contrastados, que expliquen a realidade da nosa Terra.
  • Xerar bolsas de calidade para mozos universitarios.
  • Difundir unha imaxe positiva de Galicia, que é capaz coas súas mulleres e homes de saír adiante. Por iso tentaremos, en base ás ideas dos mozos, lanzar proxectos empresariais que ilusionen.

Logo fundación Una Galicia Moderna

Padroado

O Padroado da Fundación deseñou o plan de actuación do exercicio 2006, período comprendido entre o 01 de xaneiro e o 31 de decembro de 2006.

Presidente
Miguel Ángel Vázquez Taín

Secretario
Agustín Santiago Fernández Pérez

Tesoureiro
Ramón Xoga Costa

Vogais
Jorge Borrajo Divos
Mª do Pilar Basanta López
José Ángel Canalejas Couceiro
Mª Teresa Cancelo Márquez
Luciano Covelo Fernández
Alberto Ferreiro Lombao
Isaías González García
José Antonio López Álvarez
Jesús Vázquez Pérez
Manuel Rey da Barreira
Rada Zavaronkova Konopleva

Datos legais

ESTATUTOS DA FUNDACIÓN UNHA GALICIA MODERNA

Pode descargar os Estatutos da Fundación Unha Galicia Moderna desde a sección "Documentos", ao final desta páxina.

CIF G-15872641
Pode contactar connosco nel teléfono
981 154 325
ou mediante correo electrónico en
fundacion@unagaliciamoderna.com

Sede Provisional: C/ Cabaleiros, 29 1º   15009 A Coruña