Tirant Asesores

O Servizo Xurídico Integral da Editorial Tirant o Blanch, exclusivo para colexiados, inclúe o acceso aos seguintes servizos:

  • Unha BASE DE DATOS especializada nas materias de Laboral, Financeiro, Mercantil, Contable, Xestión  Inmobiliaria e  Estranxeiría, todo iso interrelacionado entre si e incluíndo lexislación, xurisprudencia, formularios, protocolos de actuación, resumos técnicos, esquemas procesuais, etc.

 

  • Un innovador servizo  de CONSULTORIA EN LIÑA de cada unha das materias sinaladas ao dispor dos colexiados.

 

  • Acceso á DOUTRINA da Editorial cunha gran selección de obras a texto completo así como unha LIBRERÍA VIRTUAL con importantes descontos para os seus colexiados.

 

  • FERRAMENTAS DE TRABALLO: Base de datos de Convenios Colectivos, Cálculo de Nóminas, Cálculo de Indemnizacións e Selector de Contratos. Permite a cada usuario a creación de alertas con múltiples parámetros para recibir por correo electrónico calquera novidade relativa aos convenios e subvencións de interese para o usuario.

 

  • Un servizo de ATENCION Ao CLIENTE os 365 días do ano incluíndo o   servizo  “buscámosllo” (servizo a través do cal se poden obter documentos de Xurisprudencia e Lexislación aínda que non se achen na base de datos).

 

Acceder