Seguros

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVO PARA COLEXIADOS (AXA) 

O Consello Xeral ha realizado un concurso. que iniciou en 2017, de selección de Compañía de seguros para os seus Rexistros e/ou Colexios, e tras case dous anos de proceso ao cal concorreron todas as grandes Compañías do mercado , Allianz, Caser , AIG , Mapfre, AXA , Hixco …, ha decido contratar con AXA, por reunir as mellores condicións tanto en coberturas ,capitais, límites e curmás.

https://www.virtualsoftstudios.com/clientes/axa/

 

Características oferta para auditores   

Características oferta para asesores fiscais   

Características oferta para administradores concursais

 

En canto a actividades aseguradas cabe destacar que se incluíron as actividades propias dos economistas máis outras que poden confluír nun mesmo despacho de economista podéndose contratar estas a condición de que  o despacho conte con polo menos 1 economista colexiado:

 

1. ECONOMISTA, PROFESORES, PERITOS MERCANTÍS E CONSULTORÍA-ASESORÍA FISCAL, LABORAL, ASESORAMENTO FINANCEIRO, ADMINISTRACIÓN DE LEIRAS, XESTOR ADMINISTRATIVO E XESTIÓN DE SUBVENCIÓNS

2. AUDITORES DE CONTAS E SOCIEDADES DE AUDITORÍA

3. ADMINISTRADOR CONCURSAL

4. GABINETES MULTIDISCIPLINARES: AVOGADO E ASESORÍA LABORAL, GRADUADO SOCIAL, CIENCIAS DO TRABALLO, RELACIÓNS LABORAIS, RECURSOS HUMANOS e DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

5. ADMINISTRACION CONCURSAL: AVOGADO

 

NOTA IMPORTANTE: no mes de novembro de 2023 o Consello Xeral de Economistas solicitou o cambio de mediador na póliza de Responsabilidade Civil e nas demais colectivas contratadas con AXA, e que esta compañía autorizou devandito cambio. Como consecuencia do anterior, con carácter inmediato, o mediador deixa de ser Alfonso Trasmonte Axencia Exclusiva de Seguros e pasa a ser Globalfinanz Xestión Correduría de Seguros, S.L. (en diante GLOBALFINANZ).


GLOBALFINANZ é unha das corredurías líderes en España e está especializada en Responsabilidade Civil Profesional, asesorando a máis de 250 Colexios de distintas actividades profesionais (www.globalfinanz.es).


Por tanto, as pólizas de seguros de Responsabilidade Civil actualmente vixentes en AXA serán renovadas automaticamente coa mediación de GLOBALFINANZ, así como todas as novas contratacións que se realicen coa devandita compañía excepto o resto de seguros contratados polos colexiados co anterior mediador que para traspasalas teñen que ser os colexiados quen solicite o cambio.


--> Consultar as novas pólizas para o período 01/12/2023 a 30/11/2024 nos documentos abaixo adxuntos.


As persoas de contacto son as seguintes:


Atención de reclamacións. Situación de sinistros declarados e comunicación de novos sinistros (adxunto modelo):


Xestión de recibos, devolucións, cambio de domiciliación bancaria, etc.: