Seguros

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVO PARA COLEXIADOS (AXA) 

O Consello Xeral ha realizado un concurso. que iniciou en 2017, de selección de Compañía de seguros para os seus Rexistros e/ou Colexios, e tras case dous anos de proceso ao cal concorreron todas as grandes Compañías do mercado , Allianz, Caser , AIG , Mapfre, AXA , Hixco …, ha decido contratar con AXA, por reunir as mellores condicións tanto en coberturas ,capitais, límites e curmás.

https://www.virtualsoftstudios.com/clientes/axa/

 

Características oferta para auditores   

Características oferta para asesores fiscais   

Características oferta para administradores concursais

 

En canto a actividades aseguradas cabe destacar que se incluíron as actividades propias dos economistas máis outras que poden confluír nun mesmo despacho de economista podéndose contratar estas a condición de que  o despacho conte con polo menos 1 economista colexiado:

 

1. ECONOMISTA, PROFESORES, PERITOS MERCANTÍS E CONSULTORÍA-ASESORÍA FISCAL, LABORAL, ASESORAMENTO FINANCEIRO, ADMINISTRACIÓN DE LEIRAS, XESTOR ADMINISTRATIVO E XESTIÓN DE SUBVENCIÓNS

2. AUDITORES DE CONTAS E SOCIEDADES DE AUDITORÍA

3. ADMINISTRADOR CONCURSAL

4. GABINETES MULTIDISCIPLINARES: AVOGADO E ASESORÍA LABORAL, GRADUADO SOCIAL, CIENCIAS DO TRABALLO, RELACIÓNS LABORAIS, RECURSOS HUMANOS e DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

5. ADMINISTRACION CONCURSAL: AVOGADO

 

En canto a garantías  cabe destacar que se incluíron as todas coas que contaban as pólizas actuais, máis as propias de AXA e algunhas novas ou que se ampliaron os límites:

 

.- Compensación por asistencia a xuízo

.- Responsabilidade Civil Subsidiaria por vulneración de datos de carácter persoal

.- Honorarios pendentes

.- Gastos de asistencia psicolóxica

.- Propiedade intelectual

.- Gastos de reputación

.- Gastos de publicidade e imaxe

.- Libre elección de avogado en Defensa e Fianzas Civís

.- Ampliación da delimitación xeográfica a TODO O MUNDO

.- Ampliación de seguro como RETA

.- AXA SEN franquía nas actividades de Auditoria e Concursal

.- A póliza de AXA CUMPRE escrupulosamente co Art. 55 RD 1517/2011 ao non poñer límite anual

-. Inhabilitación para a profesión 3.00 €/mes máximo 18 meses

.- Libre elección de avogado en Defensa e Fianzas Civís

.- Ampliación da delimitación xeográfica a TODO O MUNDO

.-Nunha única póliza recóllense todas as actividades que desenvolven os colexiados. Unha única póliza, un único recibo e un único certificado. O que simplifica e abarata a xestión administrativa.

  

AFORRO importante en para os socios que actúen como persoas físicas CUSTO 0

Sistema de Xestión

Baixo un único epígrafe garantirase á sociedade (PERSOA XURÍDICA) e aos socios (PERSOAS FÍSICAS), aínda que se facturase con distintos NIF . Unha sociedade con tres socios na que se factura a sociedade e os socios de forma independente POLA MESMA ACTIVIDADE incluiranse como un único risco-asegurado.

 

ACORDO DE DURACION PLURIANUAL DO SEGURO ( 2 anos garántese a curmá sen subida e un terceiro ano en función da sinistralidade)

 

Descontos sobre tarifas de oficinas AXA  para os Colexiados asegurados noutros produtos

 

- HOGAR Desconto de ata o 25%

COMERCIO Desconto de ata o 25%

AUTO Desconto de ata o 25%

 

Máis información oferta de AXA:


AXA - SEGURO DE CIBER PROTECCIÓN

Por que necesitas un seguro de ciber risco?

A prevención e o asesoramento é máis importante que nunca ante un risco emerxente, do que en ocasións non somos conscientes.Calquera empresa que manexe datos está exposta ao ciber risco.

Os datos almacenados en soportes electrónicos supoñen unha ameaza para calquera organización. Os ataques cibernéticos aumentan cada día máis, ningunha empresa está segura ao 100% ante estes ataques, non importa o tamaño da compañía nin o sector. 

 

AXa

 *Ver os 3 documentos adxuntos debaixo na sección "Documentos"

 

AXA - OUTROS PRODUTOS

O Consello Xeral de Economistas á vez que asinou a póliza do Seguro de Responsabilidade Civil coa Compañía AXA, tamén asinou un acordo de descontos sobre a tarifa de oficina para as produtos de autos , fogar , oficinas/despachos, accidentes e incapacidade temporal. 

axa2 

 

Destes descontos pódense beneficiar tanto os colexiados como os seus empregados:

.- 25 % en Hogar

.- 25 % en Oficina

.- 25 % en Auto 

Axa ten unha oferta moi competitiva, tanto en coberturas como en curmás nestes produtos  e, ademais, no produto de oficina/despachos  o aforro pode ser aínda maior ao ter contratada xa a póliza de Responsabilidade Civil Profesional con eles, porque se eliminaría a duplicidade das coberturas existentes relativas a RC de Explotación , Inmobiliaria/Locativa e a RC  Patronal, que xa están incluídas na póliza de RC Profesional. 

En breve poñeremos unha ligazón para poder solicitar os orzamentos que se requiran pero mentres tanto indícannos desde AXA que xa se pode pedir cotización a través do mail ofertacge@agencia.axa.es, seguindo o seguinte protocolo: 

- Achegar as condicións particulares das pólizas das que se queiran pedir orzamento . É de suma importancia mandar as condicións particulares debido a que é aí onde veñen todos os datos do tomador e do risco.

- Sería conveniente enviar todas as pólizas que se queiran cotizar, independentemente do vencemento , desta maneira terán tempo suficiente para o estudo e, en caso de conformidade, emitir as pólizas en diferido con ata 3 meses de antelación.

- As pólizas que se envíen a cotizar cunha antelación ao vencemento de dous meses, a axencia comprométese a orzala e no caso de conformidade do colexiado para tramitarlle a baixa coa actual Compañía , enviándolle a carta de anulación a esta e enviando logo ao colexiado o reporte de recepción.

 

Para máis información :

91 005 24 34 e 627 783 172.

https://www.virtualsoftstudios.com/clientes/consejoeconomistas/

 

SEGURO DE VIDA E ACCIDENTES COLECTIVO (Axencia de AXA Alfonso Trasmonte SLU)

Dentro das condicións exclusivas que se ofrecen a todos os colexiados a través do Consello Xeral de Economistas, inclúese un seguro de vida e accidentes con curmás reducidas a través da Axencia de AXA seguros, Alfonso Trasmonte SLU.

Máis información a través de:

ofertacge@agencia.axa.es

Teléfonos: 91 005 24 34 e 627 78 31 72.