Revista 223 marzo 2024

Afterwork con Novos Economistas

Na revista de marzo destacamos en portada a xornada vivida o pasado 15 de marzo con Novos Economistas, con quen tivemos ocasión de intercambiar puntos de vista e inquietudes acerca do seu desenvolvemento profesional.

Aproveitando que marzo é o mes no que se celebra o Día Internacional da Muller, entrevistamos Ana Isabel Ulloa Lobeiras. Presidenta de AECO (Asociación de Empresarias da Coruña). Pola súa banda, na sección “Coñecendo aos nosos/as compañeiros/as”, visítanos María del Carmen Veciño Bermúdez, técnico-contable en MYHNOR Morteiros e Formigóns do Noroeste, S.L.

Ademais das seccións máis habituais, incluímos un artigo titulado “María del Carmen Veciño Bermúdez. Técnico-contable en MYHNOR Morteiros e Formigóns do Noroeste, S.L.”, elaborado por Félix Carballeira, Economista e Responsable financeiro e fiscal do grupo Rosp Corunna.