O REAF publica o seu estudo anual sobre Renda e Patrimonio

27/04/2022
portada

O Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF) presentou o pasado 20 de abril a trixésimo terceira edición do documento técnico “Declaración de Renda e Patrimonio”, no que repasa as novidades normativas, doctrinales e jurisprudenciales destes impostos, detallando as especialidades que a normativa establece e analizando as posibilidades de deflactar as tarifas e de indexar outros parámetros do IRPF.

 

Segundo o presidente do Consello Xeral, Valentín Pich, “é razoable ter en conta a subida nominal de rendas e a inflación nun imposto progresivo como o Imposto sobre a Renda”. Pich considera, no entanto, que “a adaptación do noso IRPF –no que concierne ás tarifas e a outros parámetros– ao novo escenario inflacionista é unha decisión que ha de tomarse tendo en conta que, tarde ou cedo, haberá que embridar o déficit das contas públicas, sobre todo cando é previsible que o financiamento da débeda pública se vaia encarecendo pola política máis estrita que anuncian os bancos centrais”.

Pola súa banda, Agustín Fernández, presidente do REAF, resaltou que “nunha sociedade tan envellecida como a nosa é inevitable ter en conta aos maiores á hora de considerar as circunstancias persoais e familiares dos contribuíntes do IRPF, que é un imposto persoal e subxectivo”.

Así mesmo, na presentación debullaron unha parte das 90 Recomendacións de face á presentación das autoliquidaciones de Renda e Patrimonio, resaltando aspectos novos, cuestións que non se poden esquecer ou posibilidades para pagar só o que corresponde e non máis. De entre elas todas, cabe destacar as seguintes:

 

  • Se é maior de 65 anos e transmitiu en 2021 calquera ben ou dereito, obtendo unha ganancia patrimonial na devandita transmisión, non esqueza que a reinversión do importe obtido, no seis meses seguintes, nunha renda vitalicia, cun máximo de 240.000€, pódelle facer que dita renda non tribute. No caso de que transmitise a súa vivenda habitual, xerando unha ganancia patrimonial, debe saber que non ten que tributar por ela, e sen necesidade de reinvestir.

 

  • Á hora de deducirse a amortización dun inmoble alugado, convenlle asegurarse de que a suma das amortizacións de todos os anos anteriores non pasou o límite do valor de adquisición da construción porque, se é así, e en 2021 segue amortizando, poderanlle regularizar esta situación.

 

  • Se vendeu ou permutado moedas virtuais en 2021, deberá tributar por unha ganancia ou perda patrimonial a integrar na base do aforro. As comisións de compra e de venda poden terse en conta a efectos da determinación dos valores de transmisión e de adquisición. A comisión paga na venda constitúe menor valor de transmisión, e a comisión paga na compra constitúe maior valor de adquisición.

 

  • Se é empresario ou profesional e pode cumprir as súas obrigacións contables levando só libros rexistros fiscais, pode optar polo criterio de caixa marcando unha casa da declaración. Nese caso, o criterio vincularalle durante tres anos.

 

  • No Imposto sobre o Patrimonio, á hora de valorar unha conta bancaria, no saldo medio do último trimestre non se esqueza de excluír o importe que sacou da mesma, antes de fin de ano, para adquirir un ben ou dereito que teña que incluír na base da declaración.

 

O Documento íntegro atópase a dispoñible na Biblioteca Web (cartafol Fiscalidade) para a súa consulta e/ou descarga.