Modelo con concursal español: retos e propostas de mellora

Xornada_REFOR

Organizado polo REFOR e a Fundación de Estudos de Economía Aplicada (Fedea), o pasado 9 de setembro tivo lugar unha xornada virtual baixo o título “Retos do modelo concursal español”, no que economistas, xuíces e académicos debateron sobre o modelo que necesita España para axudar a reflotar empresas en dificultades pero viables e evitar así que acaben en liquidación.

Valentín Pich, presidente do Consello Xeral de Economistas de España, e Anxo de la Fuente, director Fedea, foron os encargados de presentar un acto no que participaron o maxistrado do mercantil José María Fernández Seijo;  os administradores concursais e expertos en restructuraciones do REFOR Xavier Domènech e Rubén García Quismondo; e  o catedrático de Organización de Empresas da UPF  e colaborador de Fedea, Benito Arruñada.

O peche correu a cargo de Juan Carlos Carballos, presidente do REFOR-CGE, quen expuxo o nove propostas concretas de face a mellorar o tratamento das insolvencias no noso país, que previamente foran acordadas por todos os intervinientes. Son as seguintes:

  • Debería suprimirse o privilexio dos créditos públicos ou, polo menos, condicionar devandito privilexio á súa previa publicidade. Deberían incluírse medidas máis flexibles do crédito público en segunda oportunidade, especialmente para pequenos emprendedores e  autónomos, e persoas físicas con menos recursos.
  • Debería permitirse a conversión de créditos públicos nunha nova forma de quasi-equity : a débeda tributaria continxente (á volta a beneficios da empresa en reestruturación), cuxa devolución podería realizarse mediante recargas en impostos sobre beneficios futuros.
  • Sería conveniente establecer no Anteproxecto de Lei as condicións profesionais para ser Administrador concursal, experto en reestruturacións e pre-packer.
  • Sería conveniente que se testara e probase o conxunto de novos formularios concursais electrónicos previstos, que aínda non se coñecen, antes da súa posta en marcha para evitar ineficiencias que poderían colapsar o funcionamento dos xulgados mercantís.
  • Debería mellorarse a colaboración entre entidades privadas e públicas de face ao establecemento de mecanismos de alerta temperá para os debedores en risco de insolvencia.
  • Sería conveniente incluír medidas de mediación concursal, acordos extraxudiciais de pagos e convenios, que coa reforma quedaron descafeinados e relegados, como ferramentas complementarias contra as situacións de insolvencia.
  • Sería necesario incorporar medidas pre-pack para axilizar os procesos de venda de unidades produtivas nos trámites preconcursales.
  • Deberían aclararse cuestións mal resoltas ata o momento de ámbito mercantil e laboral en relación coas sucesións de empresa tras a venda de unidades produtivas, co fin de non obstaculizar indebidamente tales transmisións.
  • No anteproxecto debería destacarse a necesaria formación continua do profesional para adaptarse aos constantes e profundos cambios introducidos en pouco tempo na área preconcursal e concursal. 

Todas estas cuestións e todo aquilo que máis preocupa aos profesionais do ámbito forense, serán obxecto de debate e de análise os próximos días  28 e 29 de outubro no marco do XV Encontro en Galicia de Profesionais do Dereito Concursa, onde, baixo a organización de ConselloGalego , ocuparémonos fundamentalmente da utilidade do dereito concursal para a reactivación da economía das empresas e tamén das persoas, sen esquecernos de analizar como deveu este primeiro ano de aplicación do novo TRLC nin de avanzar as próximas reformas normativas.