Revista 145 Febreiro 2017

O V Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade conclúen con notable éxito

No número de febreiro levamos a portada a celebración do V Xornadas Técnicas de Fiscalidade e Contabilidade, as cales obtiveron un notable éxito de participación e de nivel de relatorios.

O protagonista da entrevista é nesta ocasión David Díez *Guillen, responsable Control de Xestión en Estrela Galicia, con quen charlamos dun dos perfís profesionais máis demandados pola empresa na actualidade: o *controller.

Ademais das seccións habituais, destacar dúas importantes colaboracións: na Firma Convidada, Luís do Amo, secretario técnico do *REAF-*REGAF déixanos un interesante artigo sobre en Imposto de Sociedades, e nos Colexiados Opinan, o noso colexiado José Antonio Pena *Beiroa firma un artigo sobre a problemática das cláusulas solo.