Revista 136 Marzo 2016

*Barómetro de Economía: resultados do segundo semestre de 2015

No número de marzo levamos a portada como noticia principal os resultados da onda do *Barómetro de Economía correspondentes ao segundo semestre de 2016, os cales desenvolvemos a dobre páxina no interior. 

Así mesmo, aproveitamos a publicación destes resultados para entrevista á súa directora, María Jesús Freire Seoane, Profesora titular no Departamento de Análise Económica e Administración de Empresas da Facultade de Economía e Empresa da *UDC. 

Ademais das reseñas fiscal e contable habituais e da información sobre os cursos que temos en axenda, informamos o convenio de colaboración rubricado o pasado día 4 de marzo entre o ministro de Xustiza, D. Rafael *Catalá, e o presidente o Consello Xeral de Economistas, D. Valentín *Pich, o noso colectivo contará co acceso e o uso do sistema *LexNET nas súas comunicacións cos órganos da Administración de Xustiza.