Novo marco regulador da auditoría de contas: como resulta afectado polo novo Regulamento de Auditoría

Online
26 e 27 de abril 2021
5

O pasado 30 de xaneiro foi publicado no Boletín Oficial do Estado o novo Regulamento de Auditoría que desenvolve a Lei 22/2015 do 20 de xullo de Auditoría de Contas, que foi aprobada para adaptar a regulación en España á normativa europea. Con iso complétase  a normativa reguladora da actividade de auditoría de contas, dotando devandito marco de maior seguridade xurídica, en aras de afianzar a calidade das auditorías de modo que sirva á función de interese público que ten encomendada.

Este webinar abordará os distintos aspectos que se desenvolven, e que van desde o acceso ao exercicio mediante a súa inscrición no ROAC ata o réxime de supervisión atribuído ao ICAC, pasando por aspectos relacionados co propio desempeño da auditoría. Prestarase especial atención aos que foron introducidos como novos respecto ao réxime anterior, tales como os referidos ao réxime do deber de independencia (como os conflitos de intereses, a participación na entidade, as causas de incompatibilidade, normas de limitacións de honorarios, procedementos para a identificación de ameazas á independencia, todo en aras de preservar esta); á organización interna e do traballo (incluíndo  deberes de documentación e arquivo); ás consideracións específicas por razón de tamaño; ao informe de auditoría; á súa contratación; ás auditorías de estados consolidados, entre outros.
 
As sesións realizaranse abordando os distintos temas cun enfoque integral e comprensivo, considerando e lembrando o marco contido na Lei de Auditoría de Auditoría que desenvolve o novo Regulamento.

Homologación
Auditores: 5 horas en auditoría | REC: 5 horas.

Contenido

Relatores

Enrique Rubio Herrera

 • Vogal Asesor na Dirección da Oficina Nacional de Auditoría (Intervención Xeral da Administración do Estado)
 • Presidente de ICAC (ata febreiro de 2020)
 • Auditor rexistrado en ROAC
 • Subdirector Xeral de Normas Técnicas de auditoría (desde 2011 ata 2016)
 • Coordinador do Grupo de traballo de Normas Técnicas de Auditoria do ICAC que abordou o proceso de revisión e análise das NIA para a súa aplicación efectiva en España.
 • Interventor e Auditor do Estado
 • Presidente e vogal do Tribunal de Acceso ao ROAC (convocatorias 2015, 2013 e 2011)
 • Socio numerario de AECA (Asociación española de Contabilidade e Administración de empresas)

Federico Díaz Risco 
Economista e auditor de contas
Director de Control de Calidade REA Auditores.

Programa

 1. Antecedentes e contexto.
 2. Entrada en vigor.    
 3. Ámbito de aplicación.
 4. Principais aspectos regulados:
 1. Informe de auditoria
 2. Contrato de auditoría
 3. Independencia
 4. Organización interna e do traballo
 5. Auditoría de estados consolidados
 6. ROAC: acceso, formación, garantía e información a remitir
 7. Consideracións por razón de tamaño
 8. Auditores de EIP (breve referencia)
 1. Outros cambios:
 1. Auditoría conxunta
 2. Actuacións de control
 3. Infraccións e sancións
 4. Outros aspectos adicionais novos.

 

Data, horario e desenvolvemento do curso

Luns, 26 e martes 27 de abril, 5 horas en dúas sesións de 16:30 a 19:00 horas.

O curso desenvolverase por videoconferencia en directo. Con antelación enviaranse as instrucións e a ligazón de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación).

Lugares de celebración

Online

Matricula

- Colexiados e persoal dos seus despachos: 95,00 euros
- Outros participantes: 150,00 euros

Descontos (non acumulables):
10% segunda e sucesivas matrículas e persoal dos seus despachos
20% membros REA e EC
50% desempregados


PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSO ORDEN DE INSCRICIÓN