Ingresos por vendas e prestación de servizos (modificación da Norma 14ª do PGC e Resolución do ICAC)

Online
5 de maio 2021, 16:00 - 20:00h
4

As modificacións introducidas polo RD 1/2021 no que se refire á norma de rexistro e valoración 14ª “Ingresos por vendas e prestación de servizos”, completan o proceso de adaptación do marco contable español á NIIF-UE 15, incorporando o principio básico consistente en recoñecer os ingresos cando se produza a transferencia do control dos bens ou servizos comprometidos co cliente e polo importe que se espera recibir deste último, a partir dun proceso secuencial de etapas.

A relevancia dos cambios introducidos, así como a novidade dalgún deles, facía necesario un desenvolvemento específico que xa foi incorporado á normativa coa publicación da Resolución do 10 de febreiro de 2021, do ICAC, pola que se ditan normas de rexistro, valoración e elaboración das contas anuais para o recoñecemento de ingresos pola entrega de bens e prestación de servizos.

Neste curso debullaremos o alcance destas modificacións e a súa aplicación práctica.

Homologación
Auditores: 4 horas en contabilidade | REC: 4 horas

Contenido

Relator

Fernando Nubla Martínez

Socio de auditoría, membro do departamento técnico contable de normas PGC e NIIF.
Especialista en combinacións de negocios, deterioración de activos e recoñecemento de ingresos.

 

Programa


Introdución, antecedentes e converxencia coa NIIF 15.

Alcance da resolución.

Consecuencias que tivo a NIIF 15 e que pode esperarse da implantación desta resolución.

Modelo de 5 etapas: 

 • Etapa 1, identificación do contrato co cliente:
  • Cando se considera un contrato asinado.
  • Modificacións de contratos, tratamento. 
 • Etapa 2, identificación das obrigacións de desempeño:
  • Desde a perspectiva do cliente.
  • Desde a perspectiva do contrato.
  • Obrigacións de desempeño especiais (series e obrigacións a cumprir no momento de solicitalo o cliente).
  • Opcións vantaxosas. 
 • Etapa 3, establecer o prezo do contrato:
  • Prezos variables, estimación.
  • Limitación ao recoñecemento dos prezos variables.
  • Compoñente financeiro no prezo.
  • Valoración e estimación de compoñentes variables. 
 • Etapa 4, asignación do prezo ás obrigacións de desempeño:
  • Regra xeral, prezos de venda independentes.
  • Outras formas de asignación.
  • Asignación de compoñentes variables de forma non proporcional.
  • Modificacións dos prezos do contrato. 
 • Etapa 5, recoñecemento do ingreso:
  • Cando recoñecer o ingreso, nun momento do tempo, ao longo do tempo.
  • Indicadores de transferencia de control.
  • Axente ou principal.
  • Métodos de medición do grao de avance.
  • Tratamento de subministracións que non achegan valor engadido.
  • Dificultade na medición do grao de avance. 

Outros aspectos da norma.

 • Garantías
 • Licenzas
 • Custos de consecución e de posta en marcha de contratos.

Transición.
Desagregacións.

Homologación


Auditores: 4 horas en contabilidade
REC: 4 horas

Data, horario e desenvolvemento do curso


Mércores,5 de maio de 2021. 4 horas en horario de 16:00 a 20:00h.

O curso desenvolverase por videoconferencia en directo permitindo a interacción e as preguntas dos asistentes. Con antelación enviaranse as instrucións e a ligazón de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación).

Lugares de celebración

Online.

Matricula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 75,00 euros
Outros participantes: 120,00 euros

Descontos (non acumulables):

 • 10% segunda e sucesivas matrículas e persoal dos seus despachos
 • 20% membros REA e EC
 • 50% desempregados


PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSO ORDEN DE INSCRICIÓN