Funcións avanzadas de Excel

Online
6 ao 9 e 13 ao 15 de maio 2024
16

___________________________

* NOVAS DATAS DE CELEBRACIÓN
___________________________________

Este curso  ten como obxectivo que o alumno poida aumentar aínda máis a súa formación no  manexo da ferramenta Excel e optimizar a súa utilización; realizando actividades algo máis complexas, pero moi útiles, que lle servirán para automatizar e simplificar tarefas recorrentes. De modo concreto perséguense os seguintes obxectivos:

 • Profundar no manexo das funcións máis importantes de Microsoft Excel.
 • Coñecer os aspectos fundamentais sobre as novas funcións de Microsoft Excel.
 • Coñecer en profundidade BUSCARX.
 • Entender e aproveitar os novos conceptos de Desbordamento e de Autoexpansión.
 • Uso de funcións tan novas como importantes como Filtrar e Ordenar que permiten obter resultados que ata agora só era posible conseguir coas ferramentas do manexo de datos e que agora, con estas funcións, poden obterse cun resultado totalmente actualizable.

Está dirixido a todos os usuarios de Excel  que queiran profundar no coñecemento das súas funcionalidades, en particular a economistas, auditores, expertos contables, analistas, controllers e responsables económico-financeiros. 

O curso constitúe o primeiro módulo do Ciclo de Excel Avanzado, composto por un total de tres módulos, a través dos que se ofrece un completo programa no que, ademais de fórmulas e funcións avanzadas, inclúese formación sobre táboas dinámicas e sobre construción de cadros de mando en Excel.

Podes inscribirche aos módulos do teu interese ou ao ciclo completo (cun 25% de desconto).

 

CicloExcelAvanzado

Modalidade
E-learning
Homologación
Auditores: 16 horas noutras materias | REC: 16 horas
Formación

Contenido

Relator

Roberto  Mediero Enesta
Diplomado en Estatística e Experto en Tecnoloxías da información e comunicación. Experto en formación matemática, estatística e ofimática.


Programa

1. FUNCIÓNS FUNDAMENTAIS

 • FUNCIÓNS LÓXICAS: SE, SE.CONXUNTO, SE.ERRO, E, Ou
 • FUNCIÓNS MATEMÁTICAS: ENTEIRO, TRUNCAR, COCIENTE, RESIDUO, REDONDEAR, SUMAPRODUCTO
 • FUNCIÓNS ESTATÍSTICAS: MEDIA, MEDIANA, MODA.UN, MODA.VARIOS, MAX, MAXA, MIN, MINA, K.ESIMO.MAIOR, K.ESIMO.MENOR
 • FAMILIA .SE: CONTAR.SE, SUMAR.SE e MEDIA.SE
 • FAMILIA .SE.CONXUNTO: CONTAR.SE.CONXUNTO, SUMAR.SE.CONXUNTO, MEDIA.SE.CONXUNTO
 • FUNCIÓNS DE PROCURA: BUSCARV, BUSCARH, COINCIDIR, INDICE, INDIRECTO
 • FUNCIONES TEXTO: CONCATENAR, ESQUERDA, DEREITA, EXTRAE, ESPAZOS, LONGO, ATOPAR, ACHAR, SUBSTITUÍR, SUBSTITUÍR, MAYUSC, MINUSC, NOMPROPIO
 • FUNCIÓNS DATA: DIA, MES, ANO, HOXE, AGORA, DIASEM, FRAC.ANO, SIFECHA, …
 • USAR As FUNCIÓNS DE PROCURA CON VARIOS CRITERIOS E USO AMPLIADO DE SUMAPRODUCTO
 • CREACIÓN E VANTAXES DE USAR RANGOS RENOMBRADOS NAS FUNCIÓNS

 

2. FORMATO CONDICIONAL

 • TÉCNICAS FUNDAMENTAIS NO USO DO FORMATO CONDICIONAL
 • CONSTRUCIÓN DE REGRAS DE FORMATO CONDICIONAL APLICANDO FÓRMULAS
 • CONSTRUCIÓN DE REGRAS AVANZADAS

 

3. NOVAS FUNCIÓNS EN EXCEL 365

 • DIFERENZA COAS FUNCIÓNS DE UNIÓN DE TEXTOS: CONCATENAR, CONCAT, UNIRCADENAS
 • MAX.SE.CONXUNTO, MIN.SE.CONXUNTO
 • LISTAS DEPENDENTES CON RANGOS ESTÁTICOS E DINÁMICOS
 • A NOVA SUPER FUNCIÓN: BUSCARX
 • USO DO CONCEPTO ARRAY NAS FUNCIÓNS DE EXCEL

 

4. O DESBORDAMENTO E As NOVAS FÓRMULAS MATRICIALES DINÁMICAS

 • O DESBORDAMENTO E A AUTOEXPANSIÓN
 • ÚNICOS, FILTRAR, ORDENAR, ORDENARPOR

 

Datas, horario e desenvolvemento do curso

6 ao 9 e 13 ao 15 de maio 2024

16 horas| 7 sesións - 6 ao 9 de maio de 18:00 a  20:30 horas | 13 ao 15 de maio de 18:00 a 20:00 horas

FunciónsAvanzadasExcel

O curso desenvolverase por videoconferencia en directo permitindo a interacción e as preguntas dos asistentes. Con antelación enviaranse as instrucións e a ligazón de conexión (non será necesaria a instalación de ningunha aplicación).

Lugares de celebración

Online

Matricula

Colexiados e persoal dos seus despachos: 200,00 euros

Outros participantes: 320,00 euros


Descontos (non acumulables):
10% segunda e sucesivas matrículas e persoal dos seus despachos
20% membros REA e EC

50% desempregados

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

Documentos