Ref.- 19/24 Asesor económico-fiscal

A Coruña
,
A Coruña
Fecha de la oferta
Descripcion de la oferta

Asesoría radicada na Coruña (con sede central en Madrid) secciona un/a colexiado para o posto de asesor/a económico e fiscal. 

Funcións:

• Análise e interpretación de Balances e contas de perdas e ganancias. Asesoramento e orientación a clientes.
• Xestión fiscal e contable de grupos de clientes
• Elaboración e presentación de impostos mensuais, trimestrais e resumos anuais 
• Peches contables, balances e contas PyG.
• Libros mensuais de Contabilidade 
• Realización e depósito de Contas Anuais. Orientación beneficios e fiscalidades.
• Elaboración e presentación de todo tipo de impostos (Imposto de Sociedades, IVE, IRPF…)  
• Garantir que o traballo se realiza en tempo e forma, dentro dos prazos establecidos e con altos estándares de calidade reportando ao Director da Asesoría

Requisitos:

• Graduado/a en ADE/Económicas/Empresariais ou Diplomado 
• Valorable: Máster en Fiscalidade 
• Inglés: Nivel medio/alto (valorable).  
• Experiencia: mínima de 3 anos na realización de funcións similares ás requiridas  
• Valorable: Manexo de Holded

Habilidades:

• Rigorosidade e metodoloxía.
• Ordenada/ou, organizada/ou e metódica/ou no traballo.
• Flexible e con alta capacidade de adaptación.
• Actitude colaborativa. Dinámico/a
• Responsable e comprometido/a
• Capacidade para liderar equipo. Resolutiva/ou.
• Capacidade relacional e facilidade de trato co cliente

Ofrécese:

• Estabilidade e desenvolvemento profesional
• Formación semanal
• Tipo de contrato: Indefinido
• Xornada: Completa 
• Venres xornada intensiva de forma remota
• Banda salarial: Negociable en función de experiencia