Ref.- 14/24 Técnico de facturación

Ferrol
,
A Coruña
Fecha de la oferta
Descripcion de la oferta

O Hospital Juan Cardona (Ferrol) selecciona un/a colexiado/a para formar parte do seu equipo de facturación, para a realización das seguintes tarefas:

- Asegurar que a facturación se realice de acordo coas regras de negocio e a normativa fiscal vixente para cada tipoloxía de cliente.
- Asegurar a integridade da facturación do Hospital en base á actividade realizada.
- Implantación da facturación electrónica, avaliando e resolvendo as posibles incidencias que poidan xurdir no proceso.
- Automatización de procesos de revisión da facturación e a actividade.
- Impulsar a dixitalización dos distintos procesos do departamento.
- Coordinación co departamento de contas por cobrar para asegurar que os circuítos funcionan de maneira correcta.
- Outras tarefas propias do departamento.

Requisitos para o posto de traballo:

ou Licenciatura/Grao en ADE, Económicas ou equivalente.
ou Experiencia previa de realizando as funcións antes descritas, en departamento en contorna sanitaria (hospitais, clínicas, aseguradoras de saúde…).
ou Experiencia traballando en contornas dinámicas, orientación a resultados.
ou Valorable experiencia traballando con grandes volumes de facturación e distinta tipoloxía de clientes.

Habilidades Técnicas e de Xestión:

ou Imprescindible nivel avanzado en paquete de Office (principalmente Excel).
ou Capacidade para a toma de decisións e resolución de problemas de maneira autónoma informando de maneira adecuada.
ou Capacidade de comunicación e asertividad.
ou Correcta xestión do tempo.