Ref.- 12/24 Responsable Administración Coruña

A Coruña
,
A Coruña
Fecha de la oferta
Descripcion de la oferta

Empresa líder no noso sector, con expansión a nivel internacional, selecciona un/a colexiado/a para as súas oficinas na Coruña para o posto de Responsable de Administración e Contabilidade.

O candidato ideal será responsable de supervisar todas as actividades financeiras e contables da empresa, garantindo a precisión dos rexistros financeiros e o cumprimento das obrigacións fiscais e regulatorias. Ademais, será fundamental no desenvolvemento e implementación de políticas e procedementos financeiros para optimizar a eficiencia operativa e maximizar os resultados financeiros. Deberá ocuparse ademais da adecuada coordinación e integración contable das filiais.

Responsabilidades:

 • Supervisar e dirixir todas as operacións contables e financeiras, incluíndo a preparación de informes financeiros, orzamentos e análises de custos.
 • Garantir o cumprimento das normativas contables, fiscais e regulatorias vixentes. Estamos sometidos a auditoría de contas e facemos liquidacións mensuais de IVE en SII.
 • Xestionar o proceso de facturación, contas por pagar e contas por cobrar.
 • Coordinar e supervisar o traballo do equipo contable, proporcionando orientación e apoio cando sexa necesario.
 • Colaborar estreitamente con outros departamentos para garantir a coherencia e a precisión no rexistro de transaccións financeiras.
 • Identificar oportunidades de mellora nos procesos financeiros e propor solucións para optimizar a eficiencia e reducir os custos.
 • Participar na elaboración de estratexias financeiras a longo prazo e na toma de decisións empresariais clave.
 • Optimizar a xestión da Tesouraría da Empresa

 

Requisitos:

 • Formación en ADE, Economía; valórase formación de posgrao en finanzas, auditoría de contas.
 • Experiencia previa demostrada nun posto similar de polo menos 3 anos.
 • Coñecemento sólido dos principios contables, normativas fiscais e estándares financeiros.
 • Experiencia no uso de software contable e de xestión financeira.
 • Habilidades de liderado probadas, con capacidade para motivar e desenvolver equipos.
 • Excelentes habilidades analíticas e de resolución de problemas.
 • Capacidade para traballar baixo presión e cumprir cos prazos establecidos.
 • Excelentes habilidades de comunicación verbal e escrita.
 • Nivel alto de inglés desexable pola exposición internacional do posto

 

Beneficios:

 • Oportunidade de crecemento e desenvolvemento profesional.
 • Ambiente de traballo dinámico e colaborativo.
 • Salario competitivo e paquete de beneficios acorde coa experiencia e o desempeño.

Ademais dos CV requírese o envío dunha carta de presentación destacando a experiencia relevante e por que se cre ser adecuados para o posto.